| EET Účtenky | Hromadné emaily | Zbrojní průkaz | VařímeRecepty.cz | Rybář | Domácí účto | DWN.cz | Formuláře na PC | Recepty doma | FormOffice | Formuláře ZDARMA | Snadné hubnutí | Omalovánky | Email šablony | Pletení | Počítej Kalorie |

EET - elektronická evidence trzeb

V programu Stomedic je možné data z vytvořených faktur automaticky zasílat do systému EET.


Nastavení EET

Nejprve je nutné správně nastavit parametry pro zasílání dat do EET. V hlavním nastavení programu přejděte na záložku EET.

Všechna nastavení týkající se EET jsou ukládána pro právě přihlášeného uživatele/technika. Pokud tedy například používáte fakturování na dvě firmy a do programu se pro potřeby fakturace přihlašujete pokaždé jako jiný uživatel/technik, je nutné nastavit každému z nich správné údaje pro EET.

Možnosti nastavení:

  • Odesílat data na EET - zaškrtnutí znamená, že se budou data zasílat do EET. V modulu Faktury budou v hlavní tabulce zobrazené sloupce obsahující speciální kódy BKP, FIK a datum EET identifikující EET záznam.
  • Testovací provoz - pokus si přejete nejprve vyzkoušet jak zasílání do EET funguje můžete zaškrtnout tuto volbu. Data budou zasílána na speciální testovací portál FÚ. Obdržený FIK kód bude vždy končit textem "-TEST". Pozn: po otestování nezapomeňte volbu vypnout abyste pak již pracovali v ostrém režimu.
  • Pouze ověření funkčnosti - po zasílání dat do EET je pouze zobrazeno, zda jsou zasílaná data ve správném formátu.
  • Před odesláním zobrazit dotaz - tato volba zajistí zobrazení a odsouhlasení zasílaných údajů. Doporučujeme na pár dní zapnout abyste věděli v jakém okamžiku a jaká přesně data se do EET zasílají
  • Výběr typů úhrady - zde vyberte všechny typy úhrady, při jejichž použití budou data zasílána do EET (standardně hotovostní platby)
  • EET certifikát - váš speciální certifikát, získaný z portálu FÚ. Postup získání EET certifikátu naleznete například zde: Jak vytvořit EET certifikát
  • Heslo k vašemu certifikátu zvolené při jeho získání
  • vaše DIČ
  • Číslo provozovny (vytváříte při generování EET certifikátu viz výše)
  • Identifikace pokladny - libovolný kód identifikující vaši pokladnu (počítač, na kterém je program Stomedic)


Vytvoření faktury s odesláním do EET

Po nastavení EET bude v okně vytváření faktury zobrazeno zaškrtávací políčko pro zadání zda data z faktury zaslat do EET či nikoli. Zaškrtávací box je předvyplněn podle vybraného typu úhrady faktury. Je možné jej také ručně zaškrtnout/odškrtnout.

Pokud je tedy položka zaškrtnuta, jsou po kliknutí na tlačítko Uložit (případně Uložit a nový záznam) data z faktury odeslána do EET (pokud máte nastaveno, je předtím ještě zobrazen dotaz.


Následné odeslání do EET

Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo data do EET odeslat (políčko pro odeslání dat nebylo zaškrtnuto, dočasné problémy s internetovým připojením) můžete data z faktury dodatečně odeslat z hlavní obrazovky modulu Faktury. Nejprve vyberte fakturu jejíž data chcete do EET odeslat a klikněte na tlačítko


Storno faktury

Standardně je v programu Stomedic možné faktury libovolně upravovat či mazat. Po odeslání faktury do EET jsou však tyto možnosti omezeny. Úprava faktury je omezena pouze na úpravu textu na faktuře či změnu datumu faktury. Pokud potřebujete již odeslanou fakturu smazat bude vám nabídnuta možnost vytvoření Storno faktury. Automaticky se pak vytvoří nová faktura s mínusovou hodnotou a data budou automaticky odeslána do EET.


Zobrazení odeslaných faktur

Čísla faktur jsou pro rychlou orientaci rozlišené stylem písma


Normální písmo : vytvořená faktura nemá data odeslaná do EET
Tučné písmo : faktura již má data odeslaná do EET (možnosti úpravy a mazání jsou omezené)
Přeškrtnuté tučné písmo : stornovaná faktura (měla data odeslaná do EET)
Šedivé písmo : Storno faktura. Tučné nebo normální písmo podle toho zda je již odeslaná do EET


Tisk faktur s EET kódy

Všechny typy tisků faktur v programu zajišťují správné zobrazení EET kódů (BKP, FIK, datum)


výřez tisku faktury