| EET Účtenky | Snadné hubnutí | Zbrojní průkaz | Pletení | Hromadné emaily | Recepty doma | Formuláře na PC | FormOffice | VařímeRecepty.cz | Rybář | Počítej Kalorie | Omalovánky | DWN.cz | Formuláře ZDARMA | Domácí účto | Email šablony |

Novinky

Novinky a aktualizace programu Stomedic

verze 11.35 (server 2.81)
- do tiskové sestavy Dodací list přidán materiál, šarže, tabulka označení výrobku a lékař nastavený u prot.práce
- možnost nastavit do QR kódu na fakturu datum splatnosti stejné jako datum vystavení

verze 11.11 (server 2.81)
- nový dodací list. Lze použít pro tisk "Prohlášení o zdravotnickém prostředku na zakázku" - dle Nařízení (EU) 745/2017 (MDR) a zákon č.375 /2022 Sb, více zde
- možnost vytvořit seznam dodavatelů a výrobců (dodavatele lze přidat k uživateli, k výrobku nebo k prot.práci)
- tisk pouze vybraných záznamů z ceníku výrobků a kovů (pokud v tabulce vyberte více záznamů, budou tisknuty pouze tyto vybrané řádky)

verze 10.51 (server 2.71)
- možnost nastavit kategorie položek ceníku prot.vyrobků a následně podle nich filtrovat protetické práce
   - v souladu s předpisy o Řízení rizik (MDR EU 2017/745) je vyžadováno, aby bylo možné v případě auditu z laboratorního softwaru vyfiltrovat seznam realizovaných prací podle určených kategorií
   - pozn: u síťových verzí je nutné stáhnout i nový Stomedic Server
- upraven import ceníku

verze 10.21
- fakturace více lékařů najednou (lékaři sdruženi pod jednu firmu)
- možnost v hlavním okně zakázky přidat informaci o barvě zubů
- pomocný program Nastroje Stomedic dostupný i pro síťovou verzi

verze 10.06 (server 2.51)
- možnost zadat použitý materiál při ukládání prot.práce (v ceníku prot.výrobků lze nastavit pro které výrobky bude možné materiál zadávat) více zde   
- hromadný import karet pacientů
- možnost přidávat do prot.práce i staré kódy (nutné zapnout v hlavním nastavení programu)
- úprava výběru prot.prací pro fakturaci

verze 9.89
- možnost skrýt technikovi vybrané moduly (okno nastavení technika)
- možnost skrýt technikovi tiskové výstupy týkající se techniků - ukázkové video: https://www.youtube.com/watch?v=fZLtjFSb1V4
- upraveno vyhledávání výrobků při tvorbě prot.práce (smazane, stare)
- upraven export prot.prací do MSExcel

verze 9.55
- možnost zapnout rozlišení velikosti písmen při vyhledávání výrobku při tvorbě prot.práce

verze 9.51 (server 2.11)
- nové kódy protetických výrobků 2022

verze 9.22
- možnost nastavit pro každého technika vlastní číselnou řadu protetických prací
- možnost nechat zobrazit v příloze faktur jednotkovou cenu (hlavní nastavení programu)

verze 9.01
- možnost práce se šaržemi materiálu (více zde)
- nové tiskové sestavy (automatický import nových sestav z webu)

verze 8.01
- nový databázový "motor" programu. Zvýšení bezpečnosti, stability a hlavně nárůst rychlosti programu (lokální i síťová verze)
- nový rychlejší server pro síťovou verzi

verze 7.96
- nové výstupy: "Jednotlivé práce na lékaře pacienta" a "Jednotlivé práce na lékaře pacienta (detaily prací)"

verze 7.94
- nové výstupy: "Jednotlivé práce na lékaře" a "Jednotlivé práce na lékaře (detaily prací)"
- přidán sloupec "Počet" ve výstupu "Jednotlivé práce na technika (detaily)"

verze 7.92
- tiskový výstup "Četnost prot.prací" je možné:
    - součtovat za jednotlivé techniky
    - omezit na pouze dokončené práce

verze 7.88
- Externí nástroje pro údržbu a obnovu databáze bez nutnosti spouštět program

verze 7.62
- Ve výsledcích výstupů možnost zobrazit detail prot.práce
- Výstup "Nevyfakturované práce" zobrazuje také jméno technika a pacienta

verze 7.29
- možnost omezení zobrazeného počtu prot.prací v hlavním okně (zrychlení práce při velkém objemu dat)
- hromadné mazání prot.prací (možnost vymazání celého roku)
- úprava výstupu "Nevyfakturované práce" (bez stornovaných prací)
- úprava zobrazení lékaře v prot.práci pokud lékař nemá vyplněno jméno

verze 7.11
- nový výstup: Jednotlivé práce na technika včetně detailů (kódy prací)
- při změně lékaře prot.práce se nabídne přepočet záznamů dle aktuálního ceníku

verze 6.96
- oprava automatického ukládání PDF faktur

verze 6.95
- oprava tvorby faktur po nové aktualizaci Windows 10
-
 možnost exportovat fakturu do JPG formátu

verze 6.91
- možnost automatického zasílání dat do EET
-
 upravena funkce výběru nevyfakturovaných prací

verze 6.51

- nová tisková sestava "Nevyfakturované prot.práce"
- export tiskových sestav do MSExcel
- možnost označit fakturu jako zaplacenou klávesou F2 a nebo přes pomocné menu tabulky faktur
- datum vystavení faktury předvyplněno na aktualní datum
- možnost zobrazit číslo faktury v modulu prot.prací (dle hlavního nastavení programu)
- možnost přímého tisku výstupů bez zobrazení náhledu tisku
- úprava vyhledávání v tabulkách (prohledávání všech sloupců)
- možnost exportu všech tabulek do MSExcel (vybrané řádky a nebo vše)
- možnost přejít na fakturu prot.práce (pomocné menu tabulky prot.prací)

verze 6.22
- nové výstupní sestavy (jednotlivé práce technika)
- úprava grafů ve výstupních sestavách (přidání mzdy technika)

verze 6.12
- možnost přímé úpravy ceny prot.práce a kovu při zadávání zakázky (možné omezit v nastavení práv technika)

verze 6.01
- nový design programu
- možnost zakázat úpravy vyfakturovaných prot.prací
- možnost stornovat prot.práci

verze 5.12
- možnost používat až 10 ceníků
- oprava výstupu "četnost prot.prací"
- možnost tisku času v tisku číselníku prot.výrobků
- zobrazení detailu prot.práce při výběru do fakturace
- možnost nastavení pamatování fakturovaného období

verze 5.11
- možnost nastavit zálohu/slevu při fakturaci
- nový typ tisku faktur do obálky "s okénkem"
- možnost přednastavit výběr všech techniků při fakturaci

verze 5.08
- možnost výběru všech techniků při fakturaci
- úprava tisku štítku

verze 5.01
- síťová verze programu

verze 4.41
- možnost připravovat nové ceníky a souběžně pracovat se stávajícími
- nová tisková sestava "Četnost prací na technika (pouze dokončené práce"
- možnost tisknout na fakturách vlastní logo laboratoře
- při tvorbě faktury možnost zobrazit náhled na seznam fakturovaných prací

verze 4.25
- možnost zadat formu úhrady na faktuře
- vyhledávání a filtrování v modulu Sklad

verze 4.23
- úprava tisku rč pacientů na faktuře

verze 4.22
- nový typ faktury

verze 4.18
- možnost tisku zubního kříže a poznámky
- úprava tisku názvu výrobku v příloze faktury
- možnost upravit % mzdy pro každý prot.výrobek zvlášť (v číselníku výrobků)
- možnost nastavení uhrazené faktury (barevné rozlišení v hlavním nastavení)
- nové položky na faktuře IBAN a SWIFT
verze 4.01
- možnost výběru fakturovaných prací (vše, pouze dokončené, ruční výběr)
- tvorba fotodokumentace k prot.práci
- zápis zubního kříže k prot.práci
verze 3.26
- volitelně možnost na fakture zobrazit název protetické práce (hlavní nastavení programu)

verze 3.25
- možnost nastavení neaktivního lékaře
- možnost exportu a importu uživatelských tiskových sestav

verze 3.22
- oprava výpočtu času ve výstupech

verze 3.21
- zadávání mzdy laboranta (% z prot.práce)
- možnost do kódu výrobků a kovů zadat i písmena
- možnost změny technika i po uložení prot.práce
- opraven výběr data při tvorbě výstupů

verze 3.01
- překlad programu do slovenského jazyka
- možnost tisku faktur s DPH

verze 3.01
- překlad programu do slovenského jazyka
- možnost tisku faktur s DPH

verze 2.21
- možnost zadat lékaře pacienta při tvorbě prot.práce. Tento lékař může být zobrazen v příloze faktury.
- možnost zápisu čísla zakázky k prot.práci + tisk čísla zakázky do přílohy faktur
- nastavení tisku rodného čísla pacientů na faktuře
- snadná změna zobrazované měny v progamu
- možnost tisku celkové ceny faktury v EUR
- možnost tisknout přílohy faktur rozdělené podle technika který práci vyhotovil
- oprava tisku vyúčtování drahých kovů
- zvýšená bezpecnost při mazání záznamů z tabulky lékařů a techniků
- možnost nastavení neaktivního technika (v programu se nikde nezobrazuje)
- snadná změna paušálního procenta ztráty drahých kovů (hlavní nastavení programu)
- možnost automatického přihlašování do systému

verze 2.13
- upraveno zobrazení firmy doktora na faktuře

verze 2.12
- upravené uživatelské sestavy
- ukládání technika na kterého byla vytvořená poslední prot.práce a faktura

verze 2.11
- přidání sloupce Firma do číselníku lékařů
- barevné označení vyfakturované prot.práce (nutno zapnout v hlavním nastavení programu)
- opraveno řazení záznamů (české znaky)
- přidané sloupce pro zadávání datumu přijetí a dokončení prot.prace
- nová tisková sestava : Četnost prot.prací na technika
- na kartě materiálu je možné sledovat stavy materiálu na jednotlivých skladech
- možnost zmenšení písma přílohy faktury (úsponý tisk)
- možnost pri fakturaci zadat celkovou slevu v %
- ukladání a tisk rodného čísla v příloze faktury
- možnost zadat doplňující čislo/text k číslu prot.prace (např 110A, 110B apod) ... více prací pod jedním číslem
- usnadněné vyhledaváni lékařů (tvorba prot.práce, fakturace)
- oprava okna kalkulace

verze 2.05
- úprava zobrazení registračních dat

verze 2.04
- snadná uprava doplňujících textů na faktuře

verze 2.03
- úprava spouštění programu na Windows 7 a Vista

verze 2.02
- zobrazení součtů u protetických prací a fakturace

verze 2.01
- možnost vytvořit jakoukoli tiskovou sestavu v propracovaném editoru sestav
- oprava tisku faktur

dokončena finalní verze 1.42
- doplněna funkce PDF archivu faktur

dokončena finalní verze 1.20
- systém nápovědy
- upravený tisk a export faktur

dokončena finalní verze 1.10
- přidána databáze pacientů
- snadný tisk faktur bez přílohy
- tisk vyúčtování dodaného kovu

24.4.2009 - dokončena finalní verze 1.02

1.4.2009 - vydána betaverze programu Stomedic

1.1.2009 - spuštění nového webu