| DWN.cz | Snadné hubnutí | Email šablony | Rybář | Počítej Kalorie | Formuláře ZDARMA | Domácí účto | Pletení | Recepty doma | FormOffice | Zbrojní průkaz | Formuláře na PC | Hromadné emaily | EET Účtenky | VařímeRecepty.cz | Omalovánky |

Protetické práce

Karta protetických prací slouží k zadávání údajů o provedených zakázkách. Každá zakázka má automaticky přiděleno číslo zakázky, které ji jednoznačně definuje. Záhlaví obsahuje údaje o tom, který technik protetickou práci zhotovil, pro kterého lékaře byla vyrobena, základní údaj o pacientovi a období ve kterém byla práce provedena.Vlastní práce se zadává z číselníku prací, výběrem kódu a názvu práce, tak jak ji definuje zdravotní pojišťovna. Ke každé práci se zadává počet vyrobených kusů. Podle stanovené ceny protetické práce z ceníku prací a podle podle počtu kusů program vypočítá cenu. Jednotlivá zakázka může obsahovat několik prací. Pokud práce obsahuje v použitém materiálu cenný kov, zadává se tento kov k práci zvlášť. Kov se vybírá z číselníku kovů. Zadává se výběrem kódu, názvu kovu a doplněním spotřebované hmotnosti kovu. Podle stanovené ceny kovu z ceníku kovů a podle podle hmotnosti kovu program vypočítá cenu. Program umožňuje vést evidenci kovu, i pokud si jej v plné výši, nebo z části dodá sám pacient. Program také tiskne potřebná potvrzení o převzetí kovu. Na závěr program Stomedic stanoví celkovou cenu zakázky, která bude fakturována lékaři. Jako poslední lze vužít pole poznámka, které slouží pro záznamy zubního technika.